Co je to prenatální screening?

 • Bohužel příroda není dokonalá a proto se někdy stane, že se narodí miminko s vrozenou vadou.

  Takovými vadami jsou např. chromozomální aberace jako Down syndrom (Trizomie 21), Edward syndrom (Trizomie 18), Patay syndrom (Trizomie 13), otevřené defekty neurální trubice nebo otevřené defekty břišní dutiny a podobně.

  S rozvojem medicíny přicházejí nové screeningové metody, které takové vady podchycují včas a tak dávají budoucím maminkám možnost brzkého rozhodnutí. Jsou matky, které jakýkoli screening odmítají, protože výsledek, ať je jakýkoli, nezmění jejich rozhodnutí mít dítě. Na druhou stranu jsou matky, které se rozhodnou pro ukončení těhotenství v případě diagnostikované těžké vrozené vady plodu a proto -čím dřívější diagnoza tím lépe.

   

  img

 • Jednou z nejmodernějších metod screeningu je vyšetření v prvním trimestru těhotenství. Jedná se o takzvaný kombinovaný test, který se skládá z několika subtestů.

  Jedním z nich je ultrazvukové vyšetření nuchální translucence plodu, což je měření tloušťky vodnaté tkáně krku miminka, a zvýšené hodnoty měření dávají základ podezření na Downův syndrom, na jiné chromozomální abnormality nebo vrozené srdeční vady.

  Vyšetření NT (nuchální translucence) musí být převedeno mezi 11. až 14. týdnem těhotenství. Poslední den na vyšetření je 13 týden a 6 den těhotenství. NT je vyšetření, které vyžaduje vyskospecializované ultrazvukové zařízení s vysokou rozlišovací schopností a lékaři nebo ultrazvukový technici kteří ho provádějí, potřebujou speciální trénink. Tito musí být certifikování organizací Fetal Medicine Foundation v Londýně, která stanovuje standardy tohoto vyšetření.

  Proto vyšetření NT by nemělo být nabízené necertifikovanými lékaři. Takový lékař nemůže s jistotou potvrdit nebo vyloučit pozitivitu testu. Případné nejasnosti mohou velmi výrazně zvýšit nervozitu budoucí matky a tím ohrozit její těhotenství.

 • Senzitivita (citlivost) [70-80%] tohoto testu se zvyšuje jeho kombinací s krevním testem ß-hCG a tzv. PAPP-a, což je "pregnancy associated plasma protein A".

  Při výpočtu risku se berou v úvahu i další faktory jako věk matky, gestační věk miminka a podobně.

  Věk matky je důležitý, protože s rostoucím věkem se zvyšuje výskyt chromozomálních vad. Zatímco u 20-leté matky je šance, že bude mít miminko s Downovým syndromem jen 1:1300, u matky která má 40 let je tato šance 1:80, tedy více než 15-ti násobná.

  Kombinace těchto vyšetření nám dává tzv. kombinovaný screening v prvním trimestru a jeho šance, že zachytí vadu je kolem 80-90%.

  (Na druhou stranu existuje 10-20% šance, že tuto vadu nezachytí, přesto že vada existuje.)

  Kombinovaný screening však nezachytí otevřené vady neurální trubice jako např. spina bifida.

   

  img

 • Pokud je tento test pozitivní, budoucí mamince by měl být nabídnut diagnostický (potvrzující) test jako CVS (chorionic villous sampling), který se dělá mezi 10 a 12 týdnem těhotenství nebo amniocentézu (okolo 15 týdne). Při těchto vyšetřeních se získá vzorek fetálních tkání, které se odešlou na genetické vyšetření a tyto na 99.99% vyloučí nebo potvrdí onemocnění.

  Pokud se matka rozhodne, že nechce invazivní vyšetření jako CVS nebo amniocentézu, které sice málo-ale přece-zvyšují riziko potracení těhotenství, může se rozhodnout pro detailní ultrazvuk (morfologický) kolem 18-20 týdne, který může poskytnout určité ujištění, nikoliv však 100% vyloučit vadu tak jako genetické vyšetření.

 • V druhém trimestru se tradičně testuje tzv.. quad testem, jinak zvaným také AFP (alfafetoprotein) nebo MSAFP (maternal serum alfafetoprotein), který se již dělá léta.

  Tento test zjišťuje hladiny čtyř ukazatelů v séru: alfa-fetoprotein, ß-hCG, nekonjugovaný estriol a inhibin-A.

  Před nástupem prvotrimestrového screeningu byl toto jediný screeningový test. Dnes se dá kombinovat z kombinovaným testem z prvního trimestru a dostáváme takzvaný integrovaný screening, jehož pravděpodobnost zachycení vrozené vady je už od 94 do 99%. Pokud je tento test pozitivní, je nutné objednat diagnostický test na vyloučení nebo potvrzení vady jak vzpomínáme výše.

 
 

Léčba neplodnosti

Stali jsme se také detašovaným regionálním pracovištěm kliniky Unica.

 

>>> více

Advokacie

Copyright © MUDr. Rostislav Graňák 2009 | Developed by TAEDA | emailPošta| emailAdmin