Léčba neplodnosti

  • Jsme detašovaným regionálním pracovištěm brněnské kliniky Unica specializovanou na léčbu neplodnosti.

  • Léčba neplodnosti je možná využitím různých postupů. Každé pracoviště však má svou strategii. Užívány jsou různé stimulační protokoly, různé léky či jejich kombinace, zásadně se liší know-how embryologických laboratoří. Každé pracoviště si stanovuje také svou strategii práce s pacienty a svůj systém řízení kvality. Tím a také svými výsledky se pak mohou zásadně lišit.

  • Léčebné postupy kliniky Unica celý tým pravidelně vyhodnocuje, málo účinné vyřazuje a nahrazuje efektivnějšími. Kvalita je řízena dle evropské normy ISO 9001:2000. Pacienti tak mají výhodu stejných postupů i kvality léčby, bez ohledu na to, se kterým z lékařů svůj případ konzultovali. Léčba je vždy výsledkem celého týmu a pacienti se v jejím průběhu seznámí se všemi pracovníky.

  • U nás poskytujeme veškeré služby kliniky, do Brna jezdí paceientky pouze k transferu embryí.

  • Služby poskytujeme i pro ty ženy, které nemohou otěhotnět a pro dárkyně vajíček.

     

    >>> Stránky kliniky Unica

 
 

Léčba neplodnosti

Stali jsme se také detašovaným regionálním pracovištěm kliniky Unica.

 

>>> více

Advokacie

Copyright © MUDr. Rostislav Graňák 2009 | Developed by TAEDA | emailPošta| emailAdmin